PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu: Pavel Horký, na stránkách: www.vcelifarmahorky.cz, IČO:

08991031, sídlo: Březské 82, 59453 Osová Bítýška, zpracovává osobní údaje

poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních

podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky,

zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu

vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je: Pavel Horký, IČO:

08991031, se sídlem: Březské 82, 59453 Osová Bítýška (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: lucie.s94@seznam.cz, tel.: +420605171941

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou

osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které

správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky

v internetovém obchodě: www.vcelifarmahorky.cz

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro

plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné

komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních

předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do

dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce: www.vcelifarmahorky.cz podle paragrafu

13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail,

telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím

a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez

poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od

ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce.

Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní

smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

Webnode AG (systém e-shopu);

PPL CZ s.r.o.

Zásilkovna s.r.o. 

Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-

mailové adrese: lucie.s94@seznam.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že

došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná

k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů,

zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a

pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce: www.vcelifarmahorky

potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v

celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný

zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 28.2.2020

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou

osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které

správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky

v internetovém obchodě: www.vcelifarmahorky.cz

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro

plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné

komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních

předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do

dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce: www.vcelifarmahorky.cz podle paragrafu

13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail,

telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím

a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez

poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od

ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce.

Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní

smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

Webnode AG (systém e-shopu);

Česká pošta, s.p. (doručovací služba);

Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-

mailové adrese: lucie.s94@seznam.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že

došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná

k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů,

zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a

pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce: www.vcelifarmahorky.cz

potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v

celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný

zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 28.2.2020